RASPORED PODJELE KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU

R.BR.NASELJEDATUMVRIJEMENAČIN DOSTAVE KANTI1SAMARICA21.03.7:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”2KRIŽIC, RASTOVAC22.03.7:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”3IVANSKA23.24.25.037:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”4ĐURĐIC28.037:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”5SRIJEDSKA28.03.7:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”6STARA PLOŠĆICA29.03.7:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”7KOLAREVO SELO I DIO PALJEVINA30.037:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”8OSTATAK PALJEVINE I UTISKANI31.037:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće” Korisnici koji preuzimaju sami svoje kante...