IVANKOM - komunalno poduzeće Općine Ivanska
Nudimo niz usluga svojim korisnicima
Rasporedi obavljanja usluga
Edukativni kutak

NAŠE USLUGE

USLUGA RADA STROJEVIMA

USLUGE ODRŽAVANJA POVRŠINA

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

USLUGA ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA

UPRAVLJANJE GROBLJIMA

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

OSTALE USLUGE

NOVOSTI I OBAVIJESTI

Objavljujemo pro,jene u odvozu otpada. Molimo vas da se pridržavate pravilnog razvrstavanja otpada.
R.BR.NASELJEDATUMVRIJEMENAČIN DOSTAVE KANTI1SAMARICA21.03.7:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”2KRIŽIC, RASTOVAC22.03.7:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”3IVANSKA23.24.25.037:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”4ĐURĐIC28.037:30-14:30hisporuka “od kuće do kuće”5SRIJEDSKA28.03.7:30-14:30hisporuka
U rasporedu može doći do promjene podjele zbog vremenskih neprilika i drugih nepredviđenih okolnosti. Za sva pitanja slobodno se obratite
Komunalno poduzeće IVANKOM  j.d.o.o. nastavlja sa čišćenjem dimnjaka dana 02.03.2022., a dimnajci će se čistiti u sljedećim selima: ĐURĐIC, SRIJEDSKA,
Mislimo globalno - djelujmo lokalno!
Jedan od najvećih problema današnjice je problem zbrinjavanja otpada. Razumnim postupanjem s otpadom, najveći dio bačenih ostataka (s)tvari može se preraditi i pretvoriti u nove vrijedne i korisne tvari. Važno je educirati se, osobito najmlađe!

KAKO DO NAS

Kontakt

Ivankom j.d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Slavka Kolara 1, Ivanska

OIB : 27710685080
Matični broj: 04149211 IBAN: HR5823400091110625808

Telefon : 043/227-516
Fax : 043/887-422
E-mail: ivankom.ivanska@gmail.com

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA: 13:00-15:00 sati