IVANKOM je zadužen za dimnjačarsku službu na području Općine Ivanska. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
  • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
  • Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
  • poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje
  • cijeli tekst odluke o obavljanju dimnjačarske službe možete pročitati OVDJE

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA