Ivankom j.d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Odlukom Općinskog vijeća Općine Ivanska 5. prosinca 2013. godine usvojilo je odluku o osnivanju jednostavnog trgovačkog društva.

Općina Ivanska je vlasnik i osnivač firme za komunalne djelatnosti IVANKOM j.d.o.o., Ivanska, Slavka Kolara 1.

Društvo je aktivno od 02.01.2014.godine, temeljni kapital je 31.12.2019. iznosio 10,00 kn.

Najznačajnija djelatnost  za koju je društvo registrirano je održavanje javnih površina,nerazvrstanih cesta,održavanje groblja,obavljanje dimnjačarskih poslova,djelatnost  prijevoza i sakupljanja otpada.

Na dan 31. prosinca 2019. godine društvo je imalo 8 zaposlenika, a dužnost direktora obnaša Valerija Rudelić.