Ivankom j.d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Odlukom Općinskog vijeća Općine Ivanska 5. prosinca 2013. godine usvojilo je odluku o osnivanju jednostavnog trgovačkog društva.

Općina Ivanska je vlasnik i osnivač firme za komunalne djelatnosti IVANKOM j.d.o.o., Ivanska, Slavka Kolara 1.

Društvo je aktivno od 02.01.2014.godine, temeljni kapital je 31.12.2019. iznosio 10,00 kn.

Najznačajnija djelatnost  za koju je društvo registrirano je održavanje javnih površina,nerazvrstanih cesta,održavanje groblja,obavljanje dimnjačarskih poslova,djelatnost  prijevoza i sakupljanja otpada.

Na dan 31. prosinca 2019. godine društvo je imalo 8 zaposlenika, a dužnost direktora obnaša Valerija Rudelić.

Akti komunalnog poduzeća

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
Odluke
Oluka o osnivanju
Pravilnici
AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
Odluke
Oluka o osnivanju
Pravilnici
Name Created Date Modified Date
AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022
4. studenoga 2021. 15:44 4. studenoga 2021. 16:03
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika
4. studenoga 2021. 16:02 4. studenoga 2021. 16:05
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
12. listopada 2022. 14:46 12. listopada 2022. 14:46
Odluke
4. studenoga 2021. 15:36 4. studenoga 2021. 15:36
Oluka o osnivanju
4. studenoga 2021. 15:39 4. studenoga 2021. 15:40
Pravilnici
4. studenoga 2021. 14:51 4. studenoga 2021. 14:52