Ivankom j.d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Odlukom Općinskog vijeća Općine Ivanska 5. prosinca 2013. godine usvojilo je odluku o osnivanju jednostavnog trgovačkog društva.

Općina Ivanska je vlasnik i osnivač firme za komunalne djelatnosti IVANKOM j.d.o.o., Ivanska, Slavka Kolara 1.

Društvo je aktivno od 02.01.2014.godine, temeljni kapital je 31.12.2019. iznosio 10,00 kn.

Najznačajnija djelatnost  za koju je društvo registrirano je održavanje javnih površina,nerazvrstanih cesta,održavanje groblja,obavljanje dimnjačarskih poslova,djelatnost  prijevoza i sakupljanja otpada.

Na dan 31. prosinca 2019. godine društvo je imalo 8 zaposlenika, a dužnost direktora obnaša Valerija Rudelić.

Akti komunalnog poduzeća

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ivanska
Odluke
Oluka o osnivanju
Pravilnici
PRAVILNIK O RADU
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
Suglasnost na cjenik komunalnih usluga Ivankom j.d.o.o. Ivanska
AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ivanska
Odluke
Oluka o osnivanju
Pravilnici
PRAVILNIK O RADU
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
Suglasnost na cjenik komunalnih usluga Ivankom j.d.o.o. Ivanska
Name Created Date Modified Date
AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022
4. studenoga 2021. 15:44 4. studenoga 2021. 16:03
Godišnji financijski izvještaji poduzetnika
4. studenoga 2021. 16:02 4. studenoga 2021. 16:05
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
9. veljače 2024. 12:49 9. veljače 2024. 12:50
IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
12. listopada 2022. 14:46 12. listopada 2022. 14:46
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ivanska
2. studenoga 2023. 15:32 2. studenoga 2023. 15:33
Odluke
4. studenoga 2021. 15:36 4. studenoga 2021. 15:36
Oluka o osnivanju
4. studenoga 2021. 15:39 4. studenoga 2021. 15:40
Pravilnici
4. studenoga 2021. 14:51 4. studenoga 2021. 14:52
PRAVILNIK O RADU
20. srpnja 2023. 15:09 20. srpnja 2023. 15:10
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
20. srpnja 2023. 15:08 20. srpnja 2023. 15:08
Suglasnost na cjenik komunalnih usluga Ivankom j.d.o.o. Ivanska
3. studenoga 2023. 8:54 3. studenoga 2023. 8:54