Novosti i obavijesti

Promjene Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Pravilnik  o izmjeni i dopuni pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih  počasti te grobno mjesto  i njegovo održavanje  (Narodne novine broj 154/2022) stupio  je na snagu  01. 01. 2023. godine, te  se člankom 3.  u članku 5. točke od a) do f) mijenjaju i glase: a)...