Jedan od najvećih problema današnjice je problem zbrinjavanja otpada, sve veće količine otpada, koje iz godine u godinu sve više rastu. Nove tehnologije koje reproduciraju nove vrste otpada. Problemi sa deponijima, zagađivanjem okoliša, troškovima održavanja, saniranja i otvaranja novih deponija toliko su narasli da je stari način ponašanja i odnosa prema otpadu jednostavno neprihvatljiv.

Edukacija kao vrlo važan segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom zaslužuje konstantnu aktivnost u svim sferama društva. Na našoj internetskoj stranici edukacija zaslužuje svoje mjesto te vas molimo da se upoznate s osnovnim stvarima oko recikliranja, kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada.

ŠTO JE KOMPOSTIRANJE?