Sve je veći broj nas, koji se nastojimo brinuti o okolišu. Odlučujemo se na platnene vrećice, staklene boce i recikliranje. Da bi naš trud urodio što većim plodom, potrebno je informirati se o načinima pravilnog recikliranja, te korištenja platnenih vrećica i stakla umjesto plastike.

Važno je znati!

Recikliranje je veliki iskorak za svakoga tko je prije bacao otpad u kantu za miješani otpad. Međutim, potrebno je znati da recikliranje nije najbolji mogući način brige za okoliš. Tu je i prerecikliranje!

Ono uključuje izbjegavanje ambalaže i proizvoda kojima bismo stvorili otpad. Mogli bismo reći da je bit prerecikliranja rečenica – Bolje spriječiti nego liječiti.

Realno je da ćemo, iako se svim silama možemo truditi prereciklirati, stvoriti otpad. Tada slijedi postupak recikliranja.

ZAŠTO TREBAMO RECIKLIRATI?

 1. Recikliranje pridonosi očuvanju vrijednih prirodnih resursa
  Prilikom postupka recikliranja koriste se već iskorištene sirovine i proizvodi (otpad) te se time smanjuje potreba korištenja i eksploatacije novih prirodnih resursa. Također, treba imati na umu, da, recikliranjem sporije trošimo prirodne resurse koji će trebati i budućim generacijama!
 2. Recikliranje štedi energiju
  Upotrebom recikliranih umjesto prirodnih sirovina, u procesu proizvodnje troši se neusporedivo manja količina energije nego li u proizvodnji novih proizvoda proizvedenih upotrebom novih sirovina, uključujući pritom troškove izdvajanja, prerade i transporta istih! Također, recikliranje smanjuje korištenje vode u proizvodnji.
 3. Recikliranje štiti okoliš
  Recikliranje smanjuje potrebu korištenja novih sirovina i materijala te svih proizvodnih procesa koji uvelike uzrokuju značajno zagađenje prirode i okoliša. Kada industrije upotrebljavaju reciklirane sirovine, ispuštaju manje količine stakleničkih plinova i otpadne vode
 4. Recikliranje smanjuje gomilanje otpada na odlagalištima
  Sirovine i proizvodi pogodni za recikliranje iskorištavaju se za proizvodnju novih proizvoda što u konačnici uzrokuje smanjenje količine smeća na odlagalištima otpada. Dovozom manjih količina otpada na deponije, možemo prenamijeniti taj prostor za druge potrebe.
 5. Recikliranjem štedimo novac i otvaramo nova radna mjesta.
  Zbrinjavanje otpada je skup proces. Industrija recikliranja može otvoriti više radnih mjesta nego industrija tradicionalnog zbrinjavanja otpada.
 6. ZAKLJUČAK
  Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje osnove su modernog upravljanja otpadom jer na taj način štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima i štitimo okoliš.
  “Stvaranje društva u kojem odbačene stvari i proizvode nećemo tretirati kao otpad-smeće već kao vrijedne sirovine koje ćemo ponovno vraćati u tehnološke procese i na taj način štedjeti prirodne resurse i sačuvati naš planet, trebaju postati naš prioritet i obveza, ne samo radi nas samih, već poradi budućih generacija”.