Na području Općine Ivanska djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, metala, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada obavlja isključivo komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. iz Ivanske, Slavka Kolara 1, kao davatelj usluge, sukladno važećim zakonskim propisima.

Sve vezano uz uslugu prikupljanja komunalnog otpada pročitajte OVDJE.