Na području Općine Ivanska djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, metala, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada obavlja isključivo komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. iz Ivanske, Slavka Kolara 1, kao davatelj usluge, sukladno važećim zakonskim propisima.

Kalendar odvoza otpada 2024.