IVANKOM upravlja svim grobljima na području Opčine Ivanska.

Na području Općine ima 12 groblja:

 • Babinac
 • Donja Petrička
 • Gornja Petrička
 • Đurđic
 • Ivanska
 • Križic
 • Kolarevo selo – katoličko
 • Kolarevo selo – pravoslavno
 • Paljevine
 • Samarica
 • Srijedska
 • Stara Ploščica

U nastavku možete pogledati Odluku o upravljanju grobljima i Odluku o utvrđivanju visine grobnih naknada te cjenik grobnih usluga: