IVANKOM D.O.O. OBAVLJA SLJEDEĆE DJELATNOSTI:

 • uzgoj usjeva,vrtnoga i ukrasnoga bilja,
 • ostali kopneni prijevoz
 • opskrba pitkom vodom
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 • opskrba plinom,
 • javna rasvjeta,
 • održavanje čistoće,
 • odlaganje komunalnog otpada,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • obavljanje dimljačarskih poslova,
 • tržnica na malo,
 • održavanje groblja i krematorija,te obavljanje pogrebnih poslova,
 • upravljanje stočnim sajmom,
 • kupnja i prodaja robe,
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem inozemnom tržištu,
 • upravljanjem stambenim zgradama,
 • održavanje stambenih zgrada,
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
 • građenje,projektiranje i nadzor nad gradnjom.