IVANKOM u svom djelokrugu rada obavlja usluge radova kombiniranog stroja, grejdera i traktora po sljedećim cijenama: