Ivankom j.d.o.o. će tijekom srpnja 2023. godine odvoziti glomazni otpad

Komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o. će tijekom srpnja 2023. godine vršiti odvoz glomaznog otpada. Obavijestit ćemo Vas o točnom terminu te ostalim detaljima odvoza.Kao glomazni otpad može se odložiti: metalni otpad, drveni otpad (namještaj), plastični otpad, pokućstvo i slični proizvodi. Pod glomazni otpad ne smije se odlagati: industrijski otpad, opasni otpad...

Promjene Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Pravilnik  o izmjeni i dopuni pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih  počasti te grobno mjesto  i njegovo održavanje  (Narodne novine broj 154/2022) stupio  je na snagu  01. 01. 2023. godine, te  se člankom 3.  u članku 5. točke od a) do f) mijenjaju i glase: a)...