IVANKOM j.d.o.o.
S.KOLARA 1, IVANSKA
OIB:27710685080


Na temelju Rješenja (Tt-14/1037-2; MBS: 010089505), koji je izdao Trgovački sud u Bjelovaru dana 01.1.2021

godine, v.d.direktor  tvrtke IVANKOM j.d.o.o. donosi


ODLUKU
o cijenama usluga
Članak 1.

Cjenik u PDF-u možete preuzeti OVDJE