25. siječnja 2021. počinje zimski krug čišćenja dimnjaka na području Općine Ivanska.

Dimnjaci će se čistiti prema sljedećem rasporedu:

25.01. –  2.02. KOLAREVO SELO, PALJEVINE, UTISKANI, RASTOVAC

03.02. – 12.02. IVANSKA, KRIŽIC

15.02. – 22.02. ĐURĐIC, SRIJEDSKA, STARA PLOŠĆICA

23.02. – 03.03. DONJA PETRIČKA, GORNJA PETRIČKA, BABINAC, SAMARICA